PTTK "Rok przyrody"

Rok 2008
Rokiem Przyrody w PTTK


 

„Przyroda uczy najpiękniej”

 

 

Zapraszamy społeczności lokalne, szkoły, placówki oświatowe, kluby osiedlowe inne stowarzyszenia i fundacje tych wszystkich którzy są zainteresowani własnym środowiskiem, do opowiedzenia wszystkim, jak w swoich lokalnych społecznościach troszczą się o przyrodę, środowisko, własne zdrowie i pozostawione przez przodków dziedzictwo kulturowe. Mogą to zrobić biorąc udział w naszym projekcie „Przyroda uczy najpiękniej”, który przeprowadzamy od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku. Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jest elementem „Roku Przyrody w PTTK”.
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 

I. Akcja dla społeczności lokalnych: „Czyste lasy, czyste wody, czyste góry”.

II. Akcja „Na tropie przyrody”.

Karty zgłoszeń do obu akcji tu do pobrania:
»»» Karta zgloszenia do akcji "Czyste lasy, czyste wody, czyste góry", dzialanie I
»»» Karta zgloszenia do akcji "Na tropie przyrody", dzialanie II

 

Przykłady działań do realizowania w ramach udziału w projekcie (akcje "Czyste lasy, czyste wody, czyste góry", "Na tropie przyrody").

 

W ramach projektu realizowane są konkursy:

Adresatami konkursów jest:

Konkursy przygotowane są wspólnie z Komisjami statutowymi działającymi przy Zarządzie Głównym PTTK. Swym zasięgiem obejmą całą Polskę. Prace należy nadsyłać na adresy i w terminach podanych w regulaminach konkursów.
Podsumowanie konkursów na szczeblu centralnym, połączone z wystawą prac oraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w miesiącu grudniu 2008 roku w Warszawie.

 

W ramach realizacji projektu ukażą się wydawnictwa promocyjne, które będą wysyłane przede wszystkim do środowisk, które zgłoszą akces uczestnictwa w poszczególnych akcjach. Będą to następujące publikacje:
1. plakat „Przyroda uczy najpiękniej”, nakład 5000 egz.
2. plakat „Turysta Przyrodnik” B-2, nakład 5000 egz.
3. folder „Przyroda uczy najpiękniej", nakład 10000 egz.
4. Vademecum Turysty Przyrodnika, nakład 5000 egz.
5. CD „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” 10000 egz.
6. Ulotka informacyjna w nakładzie 6000 egz.

 

KONTAKT:
„Przyroda uczy najpiękniej”
Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
tel: 022 826 22 51
Jolanta Śledzińska wew. 221
Paweł Zań wew. 121
fax: 022 826 25 05
www.rokprzyrody.pttk.pl
przyroda (at) pttk.pl