PTTK "Rok przyrody"

Rok 2008
Rokiem Przyrody w PTTK


A P E L
do wszystkich członków
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 
 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
w związku z przypadającymi w 2008 roku rocznicami:

 • 100 lat od powołania w 1908 roku w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym Komisji Ochrony Osobliwości Przyrody,
 • 135 lat od zapisu w statucie Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, jako jednego z podstawowych celów "Ochronę zwierząt halskich: kozicy i świstaka"

 

na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK,
ogłosił rok 2008

"Rokiem przyrody w PTTK"

Zarząd Główny PTTK apeluje do wszystkich członków PTTK, do wszystkich jednostek organizacyjnych: Klubów, Kół, Oddziałów, do Komisji i Rad o szczególną aktywność w tym roku, na rzecz:

 • popularyzacji idei ochrony przyrody,
 • kształtowania postaw turystów w poszanowaniu przyrodniczego dziedzictwa,
 • szerzenia wiedzy o przyrodzie i jej kulturowych wartościach,
 • podejmowania w PTTK inicjatyw rozwijania turystyki bezpiecznej dla środowiska przyrodniczego.

 

Nieustanną jest potrzeba udostępniania wartości turystycznych polskiej przyrody i krajobrazów ale i ich ochrony. Niech więc działania nasze upowszechnią i utrwalą w świadomości, nie tylko członków naszego Towarzystwa, ale całego polskiego społeczeństwa, przekonanie o znaczeniu przyrody dla turystyki i o konieczności ochrony przyrody, a także o niezaprzeczalnym, wieloletnim dorobku  naszego Towarzystwa, w tym zakresie.

 • Zadbajmy o to, aby przyroda była tematem wiodącym imprez turystycznych: zlotów, złazów, rajdów... !
 • Wprowadźmy tematykę przyrodniczą do programów naszych spotkań, szkoleń, publikacji, wystaw i konkursów !
 • Popularyzujmy odznakę "Turysta Przyrodnik", która w 2008 roku jest Jubileuszową Odznaką, a jej zdobywanie popularyzuje piękną ideę rozwijania turystyki charakteryzującej sie głęboką emocjonalną więzią z przyrodą, równocześnie z jej poznawaniem !
 • Podejmijmy działania na rzecz poszerzania się szeregów Opiekunów Przyrody PTTK !
 • Niech nasz przykład wrażliwości na przyrodę i troski o nią, będzie zachętą do dbania o czyste góry, czyste lasy, czyste wody, i niezdewastowane krajobrazy !

 

Przewodnicząca
Komisji Ochrony Przyrody
ZG PTTK

(-) Alicja Gotowt-Jeziorska

Prezes
Zarządu Głównego
PTTK

(-) Lech Drożdżyński

Warszawa, 2008 r.