PTTK "Rok przyrody"

Rok 2008
Rokiem Przyrody w PTTK

Informacje

Informacja o realizacji zadań w ramach "Roku Przyrody w PTTK".

»» więcej

Dziękujemy za zainteresowanie się działaniami naszego projektu "Przyroda uczy najpiękniej".

Działanie 1  - AKCJA "CZYSTE LASY, CZYSTE WODY, CZYSTE GÓRY" -
PROSIMY O PRZYGOTOWANIE  krótkiej informacji o przebiegu działań z zaznaczeniem danych:

  1. Jakie lokalne inicjatywy zostały podjęte i zrealizowane ?
  2. Ile osób wzięło w nich udział? (dorosłych, dzieci  i młodzieży)
  3. Z iloma i jakimi instytucjami, organizacjami, społecznościami  lokalnymi  współpracowaliście przy ich realizacji?
  4. Jakie są efekty ( ekologiczne)  Waszej inicjatywy  np. zaalarmowaliście o dzikich wysypiskach Urząd Gminy, ratowaliście kasztanowce, walczyliście z hałasem, oszczędzaliście wodę poprzez akcje w szkole itd.)
  5. Poparcie waszych działań - prasa, lokalna TV itd.(ewentualne wycinki z prasy)
  6. Inne ważne informacje - osoby szczególnie zaangażowane.
  7. Mile widziane zdjęcia obrazujące realizowane przez Was działania.

Prosimy o przesłanie takiej informacji do dnia 30.11.2008  na nasz adres - ZG PTTK
00 - 075 Warszawa, ul. Senatorska 11 z dopiskiem "Przyroda uczy najpiękniej", a także w wersji elektronicznej na adres: przyroda (at) pttk.pl

Najciekawsze relacje znajdą się na naszych stronach w rubrykach "dobrych praktyk", a także napiszemy o tym w "Gościńcu".

Działanie 2 -Akcja "Na TROPIE PRZYRODY"
PROSIMY  o przygotowanie krótkiej  notatki :

  1. Ile osób postanowiło zdobywać odznakę Turysta -Przyrodnik?
  2. Najciekawsze przyrodnicze wyprawy w ramach zdobywania odznaki?
  3. Ewentualne odzwierciedlenie tych wypraw w postaci zdjęć.

Prosimy o pisemne potwierdzenie ilości otrzymanych książeczek do dnia 30.11.2008  na nasz adres - ZG PTTK  00 - 075 Warszawa, ul. Senatorska 11 z dopiskiem "Przyroda uczy najpiękniej" a także w wersji elektronicznej na adres: przyroda (at) pttk.pl
Najciekawsze relacje znajdą się na naszych stronach w rubrykach "dobrych praktyk", a także napiszemy o tym w "Gościńcu".
2/ KONKURSY - plastyczny, literacki i fotograficzny- czekamy na najlepsze prace w terminach,
które są w regulaminach konkursów.

INFORMACJI UDZIELAJĄ:
Jolanta Śledzińska - (0-22) 826 22 51 wew.221
Paweł Zań -  (0-22) 826 22 51 wew. 121
Adres  e-mail: przyroda (at) pttk.pl 

Jubileuszowa Odznaka Turysta Przyrodnik.

Na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, w związku z ustanowieniem roku 2008,
„Rokiem Przyrody w PTTK” oraz jubileuszem powołania w 1908 roku Komisji Ochrony
Osobliwości Przyrody w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, Zarząd Główny PTTK
ustanawia Jubileuszową Odznakę Turysta Przyrodnik.

»» regulamin

Lista zgłoszeń do projektu "Przyroda uczy najpiękniej".

»» lista w .pdf

Odpowiedzi na pytania (FAQ).

»» Odpowiedzi na pytania